ROT-avdrag

För de allra flesta arbeten som har att göra med ditt fönsterbyte eller restaureringen av dina befintliga fönster så ska du ha rätt till att söka ROT-avdrag. Det finns undantag, men det är främst om du inte är ägare av den byggnad som det gäller eller om det gäller nybyggnationer. Annars räknas det som ett arbete för underhåll och reparation, och du är därför berättigad avdrag.

ROT-avdraget ligger idag på 30% av arbetskostnaden, och som privatperson i Sverige har du ett tak på 50.000 kr per år. Du är själv ansvarig för att hålla reda på om du har nyttjat maxbeloppet eller inte.

I övrigt finns det ett par detaljer som är bra att veta gällande ROT-avdraget som vi redogör nedan:

  • Du måste vara 18 år fyllda och bokförd i Sverige för att kunna nyttja ROT-avdraget.
  • Det hushåll som du söker för måste vara ett småhus, en ägarlägenhet, fritidshus eller bostadsrätt.
  • Du måste delvis eller helt vara bosatt i den bostad det gäller.
  • Det ges inga ROT-avdrag för fönster till ett nybygge, eller garage.
  • Om det är dina föräldrars bostad kan du få ROT-avdrag om du helt eller delvis också äger fastigheten.
  • Hela arbetskostnaden måste vara betald innan årsskiftet för att det ska räknas på innevarande år.
  • Utföraren måste ha F-skatt, eller vara en person med A-skatt för att det ska vara giltigt

Hur ansöker man om ROT-avdrag?
Det är den firma eller hantverkare som utför jobbet som ser till att skicka in en ansökan till Skatteverket på ROT-avdrag. För att göra detta behöver de ha tillgång till ditt personnummer och fastigetsbeteckningen, något du kan hitta i ditt köpeskontrakt eller genom inloggning på Skatteverkets hemsida.

Du får sedan en faktura där kostnaden som motsvarar avdraget är bortplockad, men det är också viktigt att du är införstådd med att hantverkaren har rätt att fakturera dig denna kostnad i efterhand om det visar sig att Skatteverket nekar ansökan av olika anledningar.

Men givet att allt är som det ska så löser hantverkaren detta direkt med Skatteverket, och du kommer att se det på din årsdeklaration.

Back to Top